Ak-Kumaş. Kumaş Üretim ve Satış Yönetim Sistemi

1- Siparişleri Girişi
2- Satın Alma Modülü;
3- Depo Girişleri
4- Fasona Sevk
5- Fasondan Gelen
6- Boyahaneye Sevk
7- Boyahane Takibi
8- Satış
9- Faturalama
10-Cari Hesaplar
11-Çek/Senet
12-Kasa

1- Sipariş Girişleri;
Müşteri siparişleri girişi, raporlaması form dökümleri, ihtiyaç
hesaplamaları.
2- Satın Alma Modülü;
Malzeme siparişi verme, takibi, raporlamaları, form dökümü.
3- Depo Girişleri;
Verilen malzeme siparişlerine bağlı ya da bağımsız Malzeme
Alımları girişi. İstenildiğinde depoya girilmeden Fasona Sevkinin
yapılması.
4- Fasona Sevk;
Depodaki malzemenin üretim amaçlı olarak fasona sevk işlemi.
5- Fasondan Gelen;
Fasona sevk edilen malzemenin mamül yada yarı mamül olarak
fasondan depoya yada boyahaneye alınması.
6- Boyahaneye Sevk;
Depodaki malzemenin Boyahaneye sevk işlemi.
7- Boyahane Takibi;
Boyahanede partilenen malzemelerin depoya alınması.
8- Satış;
Depodaki malzemenin satış amacı ile sevk işleminin yapılması.
9- Faturalama;
Sevk edilen malzemelerin irsaliyelerinin faturalaştırılması.
10-Cari Hesaplar;
Cari hesap takipleri.
11-Çek/Senet;
Çek senet işlemleri ve takibi.
12-Kasa;
Nakit kasa hareketleri ve kasa takibi.
13-Raporlar;
Sipariş raporları
Malzeme hareket raporları
Malzeme bakiye raporları
Fatura raporları
Cari hesap dökümleri
Çek senet raporları
Kasa raporları